Szakmai | Személyes | FOTÓZZ! - Szabaegyetem | Fényképalbum

Csite László: Stabil mintákon alapuló értékpapírárolyam-előrejelző rendszer fejlesztése

Kulcsszavak: k-means algoritmus, neurális háló, értékpapír árfolyam előrejelzés, technikai analízis

Az emberiség egyik legősibb vágyai közé tartozik a jövő megismerése, még mielőtt az jelenné válna, különösen ha ezen ismeret által még anyagi előnyhöz is juthatunk. Nem véletlen hát, hogy az értékpapírok árfolyamainak előrejelzése megkülönböztetett figyelemmel bír. Diplomamunkám témája egy árfolyamtrend-elmozdulást prognosztizáló rendszer kifejlesztése a számítástudomány és a számítástechnika haladó eredményeinek felhasználásával.

Az elvi háttér a technikai analízis alapkövein, a stabil mintákon nyugszik, melyek konkrét előfordulását és tulajdonságait vizsgálja a diplomamunka első része a Budapesti Értéktőzsde historikus adatait alapul véve egy klaszterezési eljárás segítségével. A második lépcsőben a megtalált, speciálisan a BÉT re jellemző minták alapján, neurális háló felhasználásával készít a rendszer előrejelzést a trend várható elmozdulására.

A feladat egy, a vázolt elemzés végrehajtására képes programrendszer megalkotása volt, melyhez a Microsoft legújabb technológiáit használtam fel, így a hátteret biztosító adatbázis az MS SQL Server lett, a programok nagy részét Visual Studio .NET-ben írtam, és a programok .NET Framework 1.1-es futtató környezetet igényelnek.

A dolgozatban elsőként ismertetem a diplomamunka alapjául szolgáló elméletet, majd részletesen bemutatom a felhasznált módszereket, végül sor kerül az elkészült programegyüttes leírására is. [...]

A teljes dolgozat letölthető.

A témával kapcsolatos on-line irodalom

: XML error: Invalid character at line 1